Terms and conditions

lgemene Voorwaarden e-rc

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Christophe Depruyck (e-rc) optreedt als verkoper van zaken.

 

 1. Al de prijzen vermeld op de website en in de winkel zijn nettoprijzen, in Euro, inclusief BTW. De prijzen en

aanbiedingen zijn van wijzigingen voorbehouden en niet bindend.

 

2. Bestellingen

2.1 Alle bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren online, via e-mail of brief.

Door een bestelling te plaatsen gaat de klant akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

 

2.2 Na de bestelling ontvangt u van e-rc een offerte met de geschatte levertermijn en de totale prijs inclusief B.T.W.

 

2.3 Een bestelling is uitvoerbaar nadat wij een schriftelijke bestelbon hebben ontvangen en de betaling van

het verschuldigde bedrag is voldaan. Daarna wordt uw bestelling binnen de vermelde levertijd verzonden, tenzij dit anders

vermeld wordt in de orderbevestiging of het om maatbestellingen gaat.

 

2.4 Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan

uw aankoop. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten

onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit schriftelijk melden per mail of per post, en zonder

betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op uw kosten. Alle teruggezonden goederen moeten

in origineel ongeopende verpakking zijn, derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien

van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Terugbetalingen gebeuren binnen de 30

dagen nadat wij de goederen terug hebben ontvangen.

 

3. Leveringen

3.1 Behoudens andere overeenkomst worden de goederen van éénzelfde bestelling ook in één keer geleverd,

dit om de behandelingskosten (verwerken,verpakken,verzenden) te beperken. Indien gewenst kan de

bestelling in meerdere leveringen gesplitst worden, extra verzendkosten zijn dan ten laste van de klant. De

verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.

 

3.2 Goederen worden als geleverd beschouwd vanaf het ogenblik dat ze bij ons door de transporteur zijn

afgehaald. Goederen worden steeds tegen zo gunstig mogelijke tarieven verstuurd, maar niet op risico van

e-rc. De klant dient bij levering steeds te controleren als het pakket zich in goede staat bevindt. In geval

van transportschade staat het de klant vrij zich te verhalen op de transporteur.

 

4. Op niet-voorraadprodukten, reservaties en maatwerk kan steeds een voorschot tot 50% worden gevraagd.

Opgegeven levertermijnen voor bestellingen en maatwerk dienen opgevat te worden als richtwaarde zonder

bindende kracht.

 

5. Alle goederen worden contant betaald bij afhaling in de winkel. Online bestellingen worden verstuurd nadat

het verschuldigde bedrag voldaan is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen werd.

 

6. Verkochte goederen worden onder geen enkele voorwaarde teruggenomen.

 

7. Waarborg/Herstellingen

7.1 Waarborg wordt gegeven overeenkomstig de fabrieksvoorwaarden gedurende de termijn vermeld op het

garantiebewijs of verpakking.

 

7.2 Waarborg op goederen wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door e-rc aan de klant

gegeven aankoopbon / factuur eventueel samen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of

garantiecertificaat.

 

7.3 Alle waarborg vervalt indien :

Door de klant zelf modificaties of reparaties aan de geleverde zaken werden aangebracht.

Er sprake is van onzorgvuldig of verkeerdelijk gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het

nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.

De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het oorspronkelijk bedoeld.

 

7.4 Alle herstellingen die binnengebracht of teruggestuurd worden dienen vergezeld te zijn van aankoopbewijs,

een duidelijke foutomschrijving en alle gegevens van de klant.

Herstellingen zonder foutomschrijving worden niet aanvaard of teruggestuurd.

 

8. e-rc is niet aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

9.  e-rc is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de klant of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. 

Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële en materiële schade.

 

10. Bij iedere betwisting tussen de klant en e-rc zijn uitsluitend de rechtbanken van Oudenaarde,Belgie

bevoegd.